АНК Логистик – е команда от експерти, които работят в сферата на автоматизацията на логистичните процеси за e-commerce фирмите.
Количество на обработени поръчки

Нашата Компания предлага

Прозрачна аналитика
Проследяване на ключовите показатели за ефективност в Dashboard (дашборд) чрез осъществяване на преход от макрониво до анализ на всяка поръчка: процент на изкупуване, условия на доставка, разходи за логистични услуги, причини за отказ, търговски оборот: разпределени по страни, региони, градове, куриерски служби, поръчки или артикули.
Пълна автоматизация
Единна (обединена) интеграция за опростяване на целия процес. Вие предавате информация за конкретна поръчка – ние отговаряме за всичко останало и обединяваме най-добрите партньори, като отговаряме за всяко едно звено от логистичната верига.
Време за излизане на световен пазар
Бихте искали да излезете на световно ниво за един ден? С нас няма нищо невъзможно: покупки, дистрибуция, митническо оформяне, e-commerce фулфилмент, доставка last mile – всичко вече е организирано, работи, развива се и Ви очаква!

Принципите ни на работа:

Ние организираме пълен бизнес-цикъл от момента на оформяне на поръчка за дадена стока, обработка на заявката в кол-център до връчването и на клиента, включително и получаването на парични средства на сметка по банков път.

make order
Оформяне от клиента на поръчка на website
cpa company
взаимноизгодна схема за привличане на клиенти по модел Сost Per Acguisition
ank logistik
Пълна автоматизация и интегриране на магазина и системата за получаване на поръчки с други свързани дейности и услуги
call center
оперативно обработване на постъпващите в кол-център обръщения
courier service
бърза доставка в остановен срок
happy client
резултат : доволен клиент

Преимуществата ни са

Партньори са ни компании, занимаващи се в различни области и от много страни в различни региони по света - за да можем качествено да доставим и обработим поръчките по модела Dropshopping. Ние сме сред първите компании, които обединяват службите за доставка e-commerce, като предложение на пазара на CPA маркетинга с нов и усъвършенстван по качество и дълбочина на услугите продукт. Ние разбихме стереотипа и самото понятие Dropshopping.

Бърза доставка от 12 до 48 часа във всички страни в Европа
Ниски тарифи
Висок процент на доставка
Високо качество при обработка на поръчките
Доволни клиенти
Интеграция по API
Нашата работа е концентрирана в Европейския Союз, но ние имаме готовност да стартираме нашата услуга и в региона на Азия, и Африка.
  • — Вече работим
  • — Имаме готовност
  • — Още не работим

Как да се свържете с нас

Нашите контакти са

Напишете ни

Name
Email
Phone number
Message