Szukamy niezależnych pracowników, „rozsądnych buntowników”, gotowych wziąć na siebie odpowiedzialność za wykonanie zadań.

Korzyści pracy z nami

01
Osobisty udział w tworzeniu międzynarodowego produktu
02
Możlwość realizacji własnych idei
03
Rozszerzenie perpsektyw w międzynarowej firmie
04
Doświadczenie pracy w ramach nowatorskiego systemu zarządzania
05
Warunki dla osobistego i profesjonalnego rozwoju.

Portret naszego pracownika:

Systematyczny, zorganizowany, pomysłowy, samodzielny (racjonalnie wykorzystuje zapewnianią przez firmę niezależność), uczciwy, efektywny, pozytywnie myślący perfekcjonista, który tworzy a nie tylko „pracuje” i szanuje pracę innych.

Jeśli nasze podejście oraz wartości nie są Tobie obce, jeśli pragniesz wnieść swój wkład w wyjątkowy produkt dla dropshingu i e-commerce, jeśli jesteś gotów rzucić wyzwanie i zrobić wszystko dla realizcji osobistego potencjału - witamy w Naszej drużynie!