Hľadáme nezávislých ľudí a rozumných rebelov pripravených zodpovedne riešiť úlohy.

Výhody spolupráce s nami

01
Osobná účasť na vytvorení medzinárodného produktu
02
Možnosť realizovať vlastné nápady
03
Rozšírenie obzorov v medzinárodnom kolektíve
04
Skúsenosť z práce v rámci novátorského manažérskeho systému
05
Podmienky na osobnostný a profesionálny rast

Profil nášho zamestnanca:

Systematický, štruktúrovaný, iniciatívny, samostatný (racionálne využíva spoločnosťou poskytnutú slobodu), čestný, výkonný, prispôsobivý a pozitívne naladený perfekcionista, ktorý buduje (nie len „pracuje“) a váži si prácu ostatných.

Ak je Ti náš prístup a hodnoty blízke, ak chceš prispieť v tvorbe skvelého produktu pre dropshipping v interentovom obchodovaní, ak si pripravený prijať výzvu a urobiť maximum pre realizáciu osobného potenciálu – vitaj v našom tíme!